DETAIL KNIHY

Všechny informace o

ZÁKON O SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANĚ DĚTÍ 2022 S KOMENTÁŘEM

ZÁKON O SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANĚ DĚTÍ 2022 S KOMENTÁŘEM

ZÁKON O SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANĚ DĚTÍ 2022 S KOMENTÁŘEM
Autor: Novotná Věra, Riedlová Jurková Jana, Burdová Eva
Nakladatel: Anag
EAN: 9788075543660
Žánr: Ekonomika a právo
Rok vydání:
Stav: Skladem
Běžná cena: 749 Kč
AKČNÍ CENA: 675 Kč
Anotace

Publikace obsahuje komentovaný text zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, a společně s řadou tematicky souvisejících mezinárodních smluv a zákonů tvoří ucelený komplex právních předpisů v oblasti sociálně-právní ochrany dětí.

Změny v zákoně o sociálně-právní ochraně dětí

Publikace reflektuje změny v oblasti sociálně-právní ochrany dětí vyvolané zákonem č. 363/2021 Sb.

    Komentář se nově věnuje rovněž právní úpravě:
  • zaopatřovacího příspěvku pro mladé osoby, které byly do dne zletilosti nebo nabytí plné svéprávnosti v pěstounské péči nebo ústavní výchově. Zaopatřovací příspěvek nahrazuje příspěvek při ukončení pěstounské péče a od roku 2028 rovněž příspěvek na úhradu potřeb dítěte pro osoby, které byly do dne zletilosti v pěstounské péči, a na něj navázanou odměnu pěstouna pro osobu, které byla do dne zletilosti osoby její osobou pečující,
  • pojetí osoby pečující a osoby v evidenci, kdy v reakci na dosavadní judikaturu se osoba v evidenci poté, co je jí svěřeno dítě do pěstounské péče, stává též osobou pečující,
  • dávek pěstounské péče, zejména odměňování pěstounů v závislosti na tom, zda jim byla pěstounská péče zprostředkována státem či nikoliv, zastropování příspěvku při převzetí dítěte v pěstounské péči na přechodnou dobu nebo zakotvení nároku na příspěvek na úhradu potřeb dítěte svěřeného do péče jiné osoby podle § 953 občanského zákoníku,
  • změn poskytování ochrany pomoci dítěti v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc, a sice posílení postavení dítěte jako subjektu práv a podmínění poskytování ochrany a pomoci v tomto zařízení souhlasem příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností,
  • mnoha dalších dílčích změn v oblasti státního příspěvku na výkon pěstounské péče a dohod o výkonu pěstounské péče.

Obsahuje rovněž výňatky souvisejících právních předpisů

Pro přehlednost jsou součástí publikace rovněž výňatky relevantních ustanovení právních předpisů dotýkajících se problematiky sociálně-právní ochrany dětí včetně novelizované vyhlášky č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí, a směrnice k vedení spisové dokumentace.

Přínos publikace pro praxi

Autorky nejenže přehledně a srozumitelně komentují obsah jednotlivých ustanovení, ale také vysvětlují filozofii vzniku jednotlivých ustanovení a jejich praktické uplatnění. Zvláště cenné je propojení s ustanoveními souvisejících předpisů, jakož i literatura vztahující se k jednotlivým ustanovením. Komentář k zákonu o sociálně-právní ochraně dětí je velmi žádanou publikací, která je využívána všemi orgány sociálně-právní ochrany dětí, spolupracujícími nevládními organizacemi či soudci.

Platnost publikace

Platí i pro rok 2023, legislativní změny jsou řešeny formou vkládané aktualizace, která je zdarma ke stažení na těchto webových stránkách.

Kontaktujte nás

Nejrychlejší cesta, případně využijte odkaz KONTAKTY.

Adresa

Leoše Janáčka 47
397 01 Písek