DETAIL KNIHY

Všechny informace o

ÚZ 1554 SLUŽEBNÍ POMĚR K 1/10/23

ÚZ 1554 SLUŽEBNÍ POMĚR K 1/10/23

ÚZ 1554 SLUŽEBNÍ POMĚR K 1/10/23
Autor:
Nakladatel: Sagit
EAN: 9788074885952
Žánr: Ekonomika a právo
Rok vydání:
Stav: Na dotaz
Běžná cena: 177 Kč
AKČNÍ CENA: 160 Kč
Anotace

Předpisy týkající se služebního poměru příslušníků bezpečnostních sborů, Policie ČR, Vězeňské služby ČR, BIS a zpravodajských služeb dosud v edici ÚZ vyšly pod č. 626, 718, 845, 920, 1036, 1099, 1159, 1230, 1324, 1393 a 1476. Toto číslo 1554 se od čísla 1476 liší předpisy zvýrazněnými v obsahu tučně.

Obsah publikace:Kapitola I - Služební poměr
 • Přehled zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů

 • Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů

 • Vyhláška č. 433/2004 Sb., kterou se stanoví druh a vzor služebních medailí bezpečnostních sborů a důvody pro jejich udělení

 • Vyhláška č. 487/2004 Sb., o osobnostní způsobilosti, která je předpokladem pro výkon služby v bezpečnostním sboru

 • Nařízení vlády č. 506/2004 Sb., kterým se stanoví způsob přípravy na služební zkoušku, obsah služební zkoušky, její průběh, hodnocení a ukončení

 • Nařízení vlády č. 507/2004 Sb., kterým se stanoví rozsah a způsob poskytování údajů do informačního systému o služebním příjmu

 • Nařízení vlády č. 508/2004 Sb., kterým se stanoví vzory hodnostního označení příslušníků bezpečnostních sborů (přílohy zdarma na www.slu.sagit.cz v sekci Předpisy/Úplné znění)

 • Nařízení vlády č. 147/2007 Sb., o pořadí srážek ze služebního příjmu příslušníků bezpečnostních sborů

 • Nařízení vlády č. 347/2008 Sb., o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých po příslušnících bezpečnostních sborů

 • Vyhláška č. 238/2016 Sb., kterou se stanoví seznam činností zakázaných těhotným příslušnicím, příslušnicím do konce devátého měsíce po porodu a příslušnicím, které kojí

 • Vyhláška č. 226/2019 Sb., o zdravotní způsobilosti ke službě v bezpečnostních sborech (přílohy zdarma na www.slu.sagit.cz v sekci Předpisy/Úplné znění)

 • Nařízení vlády č. 136/2023 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých

 • Zákon č. 279/1992 Sb., o některých dalších předpokladech pro výkon některých funkcí obsazovaných ustanovením nebo jmenováním příslušníků Policie České republiky a příslušníků Vězeňské služby České republiky

 • Vyhláška č. 277/2015 Sb., o postupu při určování výše náhrady za bolest a za ztížení společenského uplatnění příslušníků bezpečnostních sborůKapitola II - Policie ČR
 • Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky

 • Vyhláška č. 442/2008 Sb., o podrobnostech evidence letadel provozovaných Policií České republiky

 • Nařízení vlády č. 468/2008 Sb., o zajišťování bezpečnosti určených ústavních činitelů České republiky

 • Vyhláška č. 122/2015 Sb., o způsobu vnějšího označení, služebních stejnokrojích a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel, plavidel a letadel Policie České republiky a o prokazování příslušnosti k Policii České republiky (přílohy zdarma na www.slu.sagit.cz v sekci Předpisy/Úplné znění)

 • Zákon č. 243/2020 Sb., o pravomoci Policie České republiky a obecní policie postihovat porušení krizových opatření a mimořádných opatření nařízených v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2 na území České republikyKapitola III - Vězeňská služba
 • Zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky

 • Vyhláška č. 166/2014 Sb., kterou se stanoví vnější označení příslušníka Vězeňské služby České republiky, prokazování příslušnosti k Vězeňské službě České republiky a zvláštní barevné provedení a označení služebních vozidel (přílohy zdarma na www.slu.sagit.cz v sekci Předpisy/Úplné znění)Kapitola IV - Generální inspekce bezpečnostních sborů
 • Zákon č. 341/2011 Sb., o Generální inspekci bezpečnostních sborů a o změně souvisejících zákonů

 • Nařízení vlády č. 407/2011 Sb., k provedení zákona o Generální inspekci bezpečnostních sborů (přílohy zdarma na www.slu.sagit.cz v sekci Předpisy/Úplné znění)Kapitola V - Zpravodajské služby
 • Zákon č. 153/1994, o zpravodajských službách České republiky

 • Nařízení vlády č. 384/2004 Sb., kterým se stanoví vzor služebního průkazu příslušníka Úřadu pro zahraniční styky a informaceKapitola VI - Bezpečnostní informační služba
 • Zákon č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě

 • Nařízení vlády č. 359/2002 Sb., kterým se stanoví vzor služebního průkazu příslušníka Bezpečnostní informační služby


Kontaktujte nás

Nejrychlejší cesta, případně využijte odkaz KONTAKTY.

Adresa

Leoše Janáčka 47
397 01 Písek