DETAIL KNIHY

Všechny informace o

ÚZ 1496 DAŇOVÝ ŘÁD K 1/7/22

ÚZ 1496 DAŇOVÝ ŘÁD K 1/7/22

ÚZ 1496 DAŇOVÝ ŘÁD K 1/7/22
Autor:
Nakladatel: Sagit
EAN: 9788074885365
Žánr: Ekonomika a právo
Rok vydání:
Stav: Na dotaz
Běžná cena: 179 Kč
AKČNÍ CENA: 162 Kč
Anotace

Předpisy z oblasti daňového řádu a správy daní dosud v edici ÚZ vyšly pod č. 5, 13, 27, 37, 95, 116, 149, 200, 219, 247, 265, 275, 309, 331, 352, 396, 418, 460, 475, 530, 551, 572, 607, 633, 643, 695, 739, 750, 774, 828, 910, 943, 1011, 1057, 1135, 1201, 1224, 1268, 1316, 1375 a 1410. Toto číslo 1496 se od č. 1410 liší předpisy zvýrazněnými v obsahu tučně.Obsah:kapitola I - DAŇOVÝ ŘÁD, SPRÁVA DANÍ
 • Přehled daňového řádu

 • Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád

 • Vyhláška č. 382/2010 Sb., o náhradě ušlého výdělku a náhradě hotových výdajů při správě daní

 • Vyhláška č. 383/2010 Sb., o kolkových známkách

 • Vyhláška č. 454/2020 Sb., o formulářových podáních pro daň silniční – přílohy zdarma na www.dr.sagit.cz

 • Vyhláška č. 455/2020 Sb., o formulářových podáních pro daň z hazardních her – přílohy zdarma na www.dr.sagit.cz

 • Vyhláška č. 456/2020 Sb., o formulářových podáních pro daň z nemovitých věcí – přílohy zdarma na www.dr.sagit.cz

 • Vyhláška č. 457/2020 Sb., o formulářových podáních pro daň z přidané hodnoty – přílohy zdarma na www.dr.sagit.cz

 • Vyhláška č. 458/2020 Sb., o některých formulářových podáních v oblasti působnosti orgánů Celní správy České republiky – přílohy zdarma na www.dr.sagit.cz

 • Vyhláška č. 525/2020 Sb., o formulářových podáních pro daně z příjmů – přílohy zdarma na www.dr.sagit.cz

 • Zákon č. 471/2011 Sb., o mezinárodní pomoci při vymáhání některých finančních pohledávek

 • Zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů

 • Vyhláška č. 74/2014 Sb., o stanovení druhů příjmu a majetku pro účely automatické výměny informací v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní

 • Vyhláška č. 306/2017 Sb., o vzoru zprávy podle zemí a pokynech k jejímu vyplnění pro účely automatické výměny informací s jiným státem v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní

 • Vyhláška č. 26/2019 Sb., o stanovení vyňatých účtů pro účely automatické výměny informací s jiným státem v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní

 • Zákon č. 335/2020 Sb., o mezinárodní spolupráci při řešení daňových sporů v Evropské unii

 • Nařízení vlády č. 367/2020 Sb., o mimořádném prodloužení lhůt v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2

 • Rozhodnutí čj. 904/32 038/2011, o prominutí úroku z prodlení za pozdní úhrady odvodů dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů

 • Pokyn GFŘ D-7 čj. 35136/11-2110-011826, k postupu správců daně při doručování prostřednictvím datových schránek

 • Pokyn GFŘ D-18 čj. 6402/14-7001-51302-602525, k ručení v daňovém řízení

 • Pokyn č. MF-5 čj. MF-21968/2015/39, o stanovení lhůt při správě daní

 • Informace, jak správně zaplatit daň celnímu úřadu

 • Pokyn GFŘ D-44 čj. 18787/20/7700-10123, k promíjení úroku z prodlení, úroku z posečkané částky a pokuty za nepodání kontrolního hlášení

 • Rozhodnutí čj. MF-31039/2019/3901-3, o prominutí úroku z prodlení, který vznikl z důvodu opravy zálohy na daň/daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti provedené plátcem daně podle § 38i zákona o daních z příjmů v případě zpětného prokázání povinného zahraničního pojištění poplatníka, z důvodu nesrovnalosti vyplývající z uplatňování daňových zákonů

 • Rozhodnutí čj. 28921/2020/3901-2, o prominutí příslušenství daně a zálohy na daň z důvodu mimořádné události

 • Pokyn GFŘ-D-47 čj. 15921/21/7700-10123-050167, k promíjení příslušenství daně

 • Pokyn MF-18 čj. MF-8820/2021/3901-1, k výši a konstrukci výpočtu úroku z prodlení po novele daňového řádu účinné od 1. 1. 2021

 • Pokyn GFŘ-D-50 čj. 39005/21/7700-10123-711442, kterým se stanovuje formát a struktura datové zprávy

 • Informace, seznam smluvních států uplatňujících společný standard pro oznamování a rozhodných dnů zveřejňovaný podle § 13b odst. 2, § 13e odst. 7, § 13g odst. 5 a § 13p odst. 2 a seznam pro účely plnění informační povinnosti podle § 13s odst. 1 zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, v platném znění („Seznam smluvních států“)

 • Informace, přehled druhů daní a jejich částí, o nichž finanční úřady vedou osobní daňové účty a na jejichž příslušné bankovní účty jsou přijímány platby od daňových subjektů (informační povinnost Ministerstva financí dle § 149 odst. 3 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů)

 • Informace, jak správně zaplatit daň finančnímu úřadu v roce 2022

 • Informace čj. MF-35908/2021/2503-4, seznam států vyměňujících zprávy podle zemí podle §13zb odst. 2 zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 • Informace, přehled druhů daní a jejich částí, o nichž vedou osobní daňové účty orgány Celní správy České republiky ve smyslu § 149 odst. 3 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů

 • Informace, seznam matrikových částí bankovních účtů celních úřadůkapitola II - FINANČNÍ SPRÁVA
 • Zákon č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky

 • Vyhláška č. 48/2012 Sb., o územních pracovištích finančních úřadů, která se nenacházejí v jejich sídlech

 • Vyhláška č. 81/2019 Sb., o vzorech služebního průkazu v orgánu finanční správy

 • Pokyn GFŘ D-37 čj. 57808/18/7700-10124-011654, ke změně umístění spisů v rámci finančního úřadu

 • Pokyn GFŘ-D-57 čj. 23360/22/7700-10124-011654, o umístění spisu nebo jeho příslušné části na finančních úřadech a na územních pracovištích finančních úřadů

 • Pokyn MF-19 čj. MF-31633/2021/3903-4, pro orgány finanční správy k provádění kontrol výkonu správy soudních poplatkůkapitola III - DAŇOVÉ PORADENSTVÍ
 • Zákon č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republikykapitola IV - PLATBY V HOTOVOSTI
 • Zákon č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů
Kontaktujte nás

Nejrychlejší cesta, případně využijte odkaz KONTAKTY.

Adresa

Leoše Janáčka 47
397 01 Písek