DETAIL KNIHY

Všechny informace o

ÚZ 1481 RODINNÉ PRÁVO K 14/2/22

ÚZ 1481 RODINNÉ PRÁVO K 14/2/22

ÚZ 1481 RODINNÉ PRÁVO K 14/2/22
Autor:
Nakladatel: Sagit
EAN: 9788074885204
Žánr: Ekonomika a právo
Rok vydání:
Stav: Na dotaz
Běžná cena: 125 Kč
AKČNÍ CENA: 113 Kč
Anotace

Předpisy z oblasti rodinného práva dosud v edici ÚZ vyšly pod č. 140, 193, 266, 300, 334, 360, 412, 492, 535, 592, 623, 691, 782, 899, 937, 996, 1098, 1205 a 1451. Toto č. 1481 se od č. 1451 liší předpisy zvýrazněnými v obsahu tučně.Kapitola I – Rodinné právo
 • Usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky (vybraná ustanovení)

 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (vybraná ustanovení)Kapitola II – Sociálně-právní ochrana dětí
 • Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí

 • Vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětíKapitola III – Mezinárodněprávní ochrana dítěte a rodiny
 • Zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém (vybraná ustanovení)

 • Sdělení FMZV č. 104/1991 Sb., o Úmluvě o právech dítěte

 • Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 33/1959 Sb., o Úmluvě o vymáhání výživného v cizině

 • Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 132/1976 Sb., o Úmluvě o uznávání a výkonu rozhodnutí o vyživovací povinnosti

 • Sdělení Federálního ministerstva zahraničních věcí č. 209/1992 Sb., o přistoupení České republiky k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod (vybraná ustanovení)

 • Sdělení MZV č. 34/1998 Sb., o sjednání Úmluvy o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí

 • Sdělení MZV č. 43/2000 Sb. m. s., o přijetí Úmluvy o ochraně dětí a spolupráci při mezinárodním osvojení

 • Sdělení MZV č. 132/2000 Sb. m. s., o přistoupení České republiky k Evropské úmluvě o osvojení dětí

 • Sdělení MZV č. 47/2001 Sb. m. s., o přistoupení České republiky k Evropské úmluvě o právním postavení dětí narozených mimo manželství

 • Sdělení MZV č. 54/2001 Sb. m. s., o přijetí Evropské úmluvy o výkonu práv dětí

 • Sdělení MZV č. 141/2001 Sb. m. s., o přijetí Úmluvy o pravomoci orgánů, použitelném právu, uznávání, výkonu a spolupráci ve věcech rodičovské zodpovědnosti a opatření k ochraně dětí

 • Sdělení MZV č. 90/2002 Sb., o přijetí úmluvy o zákazu a okamžitých opatřeních k odstranění nejhorších forem dětské práce (Úmluva č. 182)

 • Sdělení MZV č. 91/2005 Sb. m. s., o sjednání Úmluvy o styku s dětmi

 • Sdělení MZV č. 59/2016 Sb. m. s., o sjednání Úmluvy Rady Evropy o ochraně dětí proti sexuálnímu vykořisťování a pohlavnímu zneužívání

 • Sdělení MZV č. 28/2016 Sb. m. s., o sjednání Opčního protokolu k Úmluvě o právech dítěte zavádějícího postup předkládání oznámení (předpis není zapracován do této publikace)Kapitola IV – Registrované partnerství
 • Zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství


Kontaktujte nás

Nejrychlejší cesta, případně využijte odkaz KONTAKTY.

Adresa

Leoše Janáčka 47
397 01 Písek