DETAIL KNIHY

Všechny informace o

ÚZ 1559 KRIZOVÉ ZÁKONY K 27/11/23

ÚZ 1559 KRIZOVÉ ZÁKONY K 27/11/23

ÚZ 1559 KRIZOVÉ ZÁKONY K 27/11/23
Autor:
Nakladatel: Sagit
EAN: 9788074886003
Žánr: Ekonomika a právo
Rok vydání:
Stav: Na dotaz
Běžná cena: 197 Kč
AKČNÍ CENA: 178 Kč
Anotace

Předpisy v oblasti krizových zákonů, obnovy území, HZS a požární ochrany dosud v edici ÚZ vyšly pod č. 627, 732, 823, 898, 965, 1045, 1105, 1226, 1300 a 1459. Toto č. 1559 se od č. 1459 liší předpisy zvýrazněnými v obsahu tučně.

Obsah publikace:Kapitola I - Krizový zákon, Integrovaný záchranný systém, Hospodářská opatření pro krizové stavy
 • Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení (krizový zákon) – účinnost od 1. 1. 2024

 • Nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)

 • Vyhláška č. 75/2001 Sb., kterou se stanoví báňsko-technické podmínky pro zřizování, využití a ochranu důlních děl vybraných pro využití při krizových situacích pro uplatňování preventivních, technických a bezpečnostních opatření a provádění kontrol

 • Vyhláška č. 281/2001 Sb., kterou se provádí § 9 odst. 3 písm. a) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)

 • Nařízení vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury

 • Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů

 • Nařízení vlády č. 463/2000 Sb., o stanovení pravidel zapojování do mezinárodních záchranných operací, poskytování a přijímání humanitární pomoci a náhrad výdajů vynakládaných právnickými osobami a pod...

 • Vyhláška č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému

 • Vyhláška č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva

 • Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů – účinnost od 1. 1. 2024

 • Vyhláška č. 498/2000 Sb., o plánování a provádění hospodářských opatření pro krizové stavy

 • Zákon č. 12/2002 Sb., o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou a o změně zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví) ve znění pozdějších předpisů (zákon o státní pomoci při obnově území).

 • Vyhláška č. 186/2002 Sb., kterou se stanoví náležitosti přehledu o předběžném odhadu nákladů na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území postiženém živelní nebo jinou pohromou...Kapitola II - Hasičský záchranný sbor
 • Zákon č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru)

 • Vyhláška č. 407/2015 Sb., kterou se stanoví druhy a vzory služebních stejnokrojů Hasičského záchranného sboru České republiky, způsob označení příslušnosti k Hasičskému záchrannému sboru České republiky a odlišujícího označení, vzory služebních průkazů a průkazů zaměstnanců a způsob prokázání příslušnosti služebním průkazem a vzory velkého a malého znaku Hasičského záchranného sboru České republiky a základní znaky charakterizující prapor Hasičského záchranného sboru České republiky (výstrojní vyhláška hasičského záchranného sboru)

 • Vyhláška č. 52/2021 Sb., o tiskopisu pro uplatnění nároku na náhradu nákladů za zásah z důvodu vzniku újmy způsobené provozem vozidlaKapitola III - Požární ochrana
 • Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně

 • Nařízení vlády č. 34/1986 Sb., o jednorázovém mimořádném odškodnění osob za poškození na zdraví při plnění úkolů požární ochrany

 • Vyhláška č. 202/1999 Sb., kterou se stanoví technické podmínky požárních dveří, kouřotěsných dveří a kouřotěsných požárních dveří

 • Vyhláška č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách

 • Nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně

 • Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) (přílohy zdarma na www.kri.sagit.cz v sekci Předpisy/Úplné znění)

 • Vyhláška č. 247/2001, o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany (přílohy zdarma na www.kri.sagit.cz v sekci Předpisy/Úplné znění)

 • Nařízení vlády č. 352/2003 Sb., o posuzování zdravotní způsobilosti zaměstnanců jednotek hasičských záchranných sborů podniků a členů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí nebo podniků

 • Vyhláška č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky (přílohy zdarma na www.kri.sagit.cz v sekci Předpisy/Úplné znění)

 • Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb

 • Vyhláška č. 69/2014 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany (přílohy zdarma na www.kri.sagit.cz v sekci Předpisy/Úplné znění)

 • Vyhláška č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty

 • Vyhláška č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva


Kontaktujte nás

Nejrychlejší cesta, případně využijte odkaz KONTAKTY.

Adresa

Leoše Janáčka 47
397 01 Písek