Knihkupectví Elim

Všechny informace o

ÚZ 1399 STÁTNÍ SLUŽBA K 1/1/21

ÚZ 1399 STÁTNÍ SLUŽBA K 1/1/21

ÚZ 1399 STÁTNÍ SLUŽBA K 1/1/21
Autor:
Nakladatel: Sagit
EAN: 9788074884344
Žánr: Ekonomika a právo
Stav: Skladem
Běžná cena: 87 Kč
AKČNÍ CENA: 79 Kč
Anotace

Právní předpisy z oblasti státní služby dosud v edici „ÚZ“ vyšly pod č. 1048, 1094, 1130, 1161, 1198, 1270 a 1306. Toto číslo 1399 se od č. 1306 liší předpisy zvýrazněnými v obsahu tučně.Obsah: • Přehled zákona o státní službě
 • Zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě
 • Vyhláška č. 63/2015 Sb., o vzoru průkazu státního zaměstnance pověřeného vykonávat ve služebních úřadech kontrolu ve služebních vztazích státních zaměstnanců
 • Nařízení vlády č. 92/2015 Sb., o pravidlech pro organizaci služebního úřadu
 • Nařízení vlády č. 135/2015 Sb., o dalších překážkách ve státní službě, za které přísluší státnímu zaměstnanci plat
 • Nařízení vlády č. 136/2015 Sb., o rovnocennosti některých zkoušek a odborných kvalifikací zvláštní části úřednické zkoušky
 • Nařízení vlády č. 137/2015 Sb., o dalších případech, ve kterých lze přijmout osobu do služebního poměru na dobu určitou
 • Nařízení vlády č. 144/2015 Sb., o výkonu státní služby z jiného místa a pravidlech pro vytvoření předpokladů sladění rodinného a osobního života s výkonem státní služby
 • Nařízení vlády č. 145/2015 Sb., o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu
 • Nařízení vlády č. 161/2015 Sb., o výkonu státní služby na služebním působišti mimo území České republiky ve svátek
 • Vyhláška č. 162/2015 Sb., o podrobnostech úřednické zkoušky
 • Vyhláška č. 175/2015, o zkoušce z českého jazyka pro žadatele o přijetí do služebního poměru, kteří nejsou státními občany České republiky
 • Vyhláška č. 388/2017 Sb., o vzoru služebního průkazu státního zaměstnance
 • Nařízení vlády č. 1/2019 Sb., o oborech státní služby
 • Seznam služebních předpisů publikovaných ve Sbírce služebních předpisů náměstka ministra vnitra pro státní službu
 • Zákon č. 150/2017 Sb., o zahraniční službě a o změně některých zákonů (zákon o zahraniční službě) – (vybraná ustanovení)
 • Rejstřík

Kontaktujte nás

Nejrychlejší cesta, případně využijte odkaz KONTAKTY.

Adresa

Leoše Janáčka 47
397 01 Písek