Knihkupectví Elim

Všechny informace o

SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ OD A DO Z 2020

SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ OD A DO Z 2020

SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ OD A DO Z 2020
Autor: Šromová Eva
Nakladatel: Anag
EAN: 9788075542595
Žánr: Ekonomika a právo
Stav: Skladem
Běžná cena: 579 Kč
AKČNÍ CENA: 522 Kč
Anotace

Potřebujete v obci řešit povolení kácení stromů, rozhodovat o zrušení trvalého pobytu či povolit sjezd z místní komunikace? Musíte řešit pobíhající psy nebo polepenou obecní zastávku? Dostali jste stížnost nebo podnět k řešení? V každé z těchto situací se potřebujete orientovat v zákoně č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a v samotném správním řízení.

Pro koho je kniha určena?

Třetí vydání této publikace je aktualizované a doplněné podle zkušeností a poznatků nabytých za dobu platnosti správního řádu. Publikace je určena krajským, městským, obecním i státním úřadům, přestupkovým komisím, silničním správním úřadům, živnostenským úřadům, stavebním úřadům apod. a dále např. hygienickým stanicím či inspektorátům. Využijí ji rovněž úředníci, ředitelé škol, osoby, které se budou připravovat na zkoušku zvláštní odborné způsobilosti ze správního řádu, a rovněž právníci, advokáti, studenti, zájemci o veřejnou správu a o správní řízení či občané a jejich zástupci, kteří spolupracují s úřady.

Postup krok za krokem ještě před zahájením řízení

V této publikaci se dozvíte, jak postupovat při obdržení žádosti, jak zahájit řízení o přestupku, jak vydat rozhodnutí a co dělat, když obdržíte odvolání. Krok za krokem popisuje postup ještě před zahájením řízení a samotný průběh správního řízení od zahájení řízení do vydání rozhodnutí a exekuce. Dále obsahuje abecedně uspořádaný slovníček více než 100 pojmů používaných ve správním řízení s upozorněním na řešení složitých situací. Rovněž zahrnuje více než 80 nejpotřebnějších abecedně řazených vzorů úkonů s příklady jejich použití. V závěru publikace naleznete správní řád v aktuálním znění a u jednotlivých paragrafů poznámku, o jaký úkon se jedná.

Snadnější orientace ve správním řádu

Cílem publikace je usnadnit práci se správním řádem, zjednodušit orientaci v něm, upozornit na souvislosti jednotlivých ustanovení správního řádu a na jejich použití. Publikace má rovněž přesah do řízení o přestupcích, aby byla zřejmá aplikace obecného a zvláštního procesního předpisu. U příslušných pojmů a postupů podle správního řádu odkazuje i na zvláštní právní úpravu stanovenou v zákoně č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů.

Kontaktujte nás

Nejrychlejší cesta, případně využijte odkaz KONTAKTY.

Adresa

Leoše Janáčka 47
397 01 Písek