DETAIL KNIHY

Všechny informace o

BÝT PERFEKTNÍ NEMUSÍ BÝT PERFEKTNÍ

BÝT PERFEKTNÍ NEMUSÍ BÝT PERFEKTNÍ

BÝT PERFEKTNÍ NEMUSÍ BÝT PERFEKTNÍ
Autor: Martin Sharon
Nakladatel: Portál
EAN: 9788026219934
Žánr: Psychologie, pedagogika
Rok vydání:
Stav: Skladem
Běžná cena: 399 Kč
AKČNÍ CENA: 360 Kč
Anotace

Máte dojem, že byste mìli být ve všem perfektní? Vaše touha po perfektním výsledku je mnohdy silnìjší než vy? Radìji do úmoru všechno vylepšujete a zdokonalujete? Pak je možná èas se na chvíli zastavit a zamyslet se nad tím, zda snaha být ve všem perfektní je skuteènì tak perfektní, jak si myslíte. Perfekcionismus mùže náš život postupnì vykrást. Nic nám není dost dobré… ani na nás, ani na druhých. Opravdu chceme žít jako køeèek, který bìhá ve svém koleèku? Nestálo by za to na chvíli opustit své perfekcionistické snahy a podívat se na to, jak žijeme, s odstupem?
Kniha psycholožky Sharon Martin nabízí øadu strategií, které nám mohou pomoci vystoupit z nekoneèného bìhu za dokonalostí. Najdeme v ní øadu pøíkladù ze života, podnìtù k zamyšlení, škál zjišujících, jak jsme na tom s perfekcionismem právì my, a hlavnì inspirace a podpory pro zmìnu svého života. Autorka zaøadila také cvièení založená na konceptu mindfulness.
Knihu ocení lidé potýkající se s perfekcionismem a terapeuti.
Sharon Martin je psychoterapeutka specializující se na problémy s perfekcionismem a spoluzávislostí.

Kontaktujte nás

Nejrychlejší cesta, případně využijte odkaz KONTAKTY.

Adresa

Leoše Janáčka 47
397 01 Písek